Vergi Neden Adaletsiz

Yayınlandı: 28 Ağustos 2013 / ARDA İŞ: Yazılarım

Hepimiz, çok vergi verdiğimizden, her şeye ÖTV, KDV adı altında devletin kendine gelir sağladığından yakınırız. Vergilerden yakınan kesimde genel nispeten daha düşük gelirli kısımdır. Ki maalesef bu kesimin daha çok vergi ödediği doğrudur; şimdi nedenini açıklayacağım; aslına bakarsanız bu Türk vergi sisteminin adaletsizliğinden kaynaklanan bir durum:

Türkiye’de iki tip vergi alınır; ilki dolaysız vergiler dediğimiz kısım; 82,1 milyar TL lik bir kısmı oluşturur bunun 75,8 milyarlık kısımı gelir,kurumlar vergisi ve sermaye kazançları üzerinden alınan vergiler ve 6,3 milyarlık kısımı ise veraset ve intikal vergisi ile motorlu kara taşıtları vergisi gibi mülkiyet üzerinden alınan vergilerdir. Yani hani şu zengini vergilendirin tezi bizde uygulanması gereken bir sistemdir.Çünkü ikinci tip alınan vergiler yani dolaylı alınan vergiler toplamı tam 171,7 milyar TL’ye denk gelir ki bu toplam alınan verginin %67’sini oluşturur. Bu vergileri şu başlıklar altında toplayabiliriz; KDV,ÖTV,banka ve sigorta muameleleri,şans oyunları vergisi, özel iletişim vergisi yani dahilde alınan mal ve hizmet vergileri bunlar 103,4 milyar TL’yi oluşturur. 53,5 milyarlık kısım ise gümrük,ithalatta alınan KDV, diğer dış ticaret gelirleri, 6,5 milyarlık kısımı damga vergisi ve 8,3 milyar bölümü harçlar oluşturur. Şimdi bunları bilmek neden önemli, yani paranız nereye gidiyor buna bakmak lazım; Türk vergi sistemi harcamalarla yani dahilde alınan mal ve hizmetler vergilerine dayanan bir sistem. Dolaylı vergi devletin işine gelen vergi sistemi çünkü vergiye direnci düşürme ve toplanma kolaylığı gibi üstünlükleri var. Çoğumuz aslında develete vergiyi alış veriş yaparken satıcıya ödüyoruz ve satıcı belirli tarihlerde bu vergi matrahını develete yatırıyor. Devletin bunu yapmasının iki önemli nedeni var, 1.si bunu yaparken aldığı vergiyi malın fiyatının içine gizliyor ve vergi direncini düşürüyor, ve 2.si malın sahibini vergi tahsildarı gibi kullanarak vergiyi bedavaya toplamış oluyor. Ama satıcı da bu nokta da karlı, sonuçta toplanan bu vergiyi belli bir süre sermaye olarak kasasında kullanabiliyor.

Tüm bunlar iyi güzelde, neden düşük gelirli kesim daha çok vergi ödüyor değil mi ? Cevabı basit aslında, sistem kazanan kesimi değil, harcayan kesimi vergilendiriyor, gelir arttıkça tasarruf da artar ve harcama azalır, Böylece düşük gelirlinin harcamasının kendi gelirine oranı, yüksek kazançlı kesime göre daha yüksek oluyor ve bu da ortada adaletsiz bir sonuç yaratıyor. Gelişmiş ekonomilerde dolaylı ve dolaysız gelirler dağılımı eşit yapılıyor bizde ki gibi dolaylı vergiler tüm vergilerin 2/3’nü oluşturmaz.

Basit bir ekonomi bilgisi olsa bile, bunu bilerek harcama yapmamızı ve en azından neye para verdiğimizi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum.

 

Kaynak:

TÜİK

Mahfi Eğilmez, Kolay Ekonomi, 2012 s. 20-21

 

Yorumlar kapalı.