Gerçekliğin Psikolojik İnşası

Yayınlandı: 30 Mart 2015 / ARDA İŞ: Yazılarım

Başlık biraz karmaşık gelmiş olabilir ama varolan dünyanın dışında bizim kendi içimizde yarattığımız bir gerçeklik olduğunu mutlaka duymuşunuzdur, bu konuya özellikle internette çok sık gördüğünüz görüş algınızı değiştiren ve etkileyen ilüstrasyonlar en basit örneklerdir.Renkleri algılamamızdan tutun da, aynı boyda olan cisimlerin boyutlarını etraflarına dar açıdan geniş açıya doğru başka bir doğru  çizince farklı görmemize yol açan algısal yanılsama , aslında hayat görüşlerimizi, ideolojilerimizi ve hatta kendi fiziksel görünüşümüz hakkındaki yargılarımızı şekillendiren geniş bir alana yayılır. Hani eski bir deyiş vardır, bir gözün gördüğü bir göze hayır etmez diye, aslında durum olarak tam olarak bu.

Kendi gerçekliğimizi inşa ederken, başka gerçekliklerin de olduğunun farkına varmak, kendi gerçekliğimizi değiştirmemiz anlamına gelmez, fakat bizde farkındalık yaratması açısından önemli bir adımdır, din, dil, ırk veya külltürel farklılıkların da birer başka gerçeklik olduğunu anlamamız gibi… Bu aslında empati yapmaktan da öteye geçen bir durum, çünkü empati yaparken kendimizi başkasının yerine koyarız, kendi algılayışımızın dışında ki  gerçekliklerin olduğunun farkında olmak ise sabit fikirlilikten ve bildiğimizi sandığımız  şeylerden sıyrılmamıza olanak sağlar.

Mesela, konuştuğunuz herkes size geldiği yerin güzelliğinden, atalarının ne kadar asil olduklarından, paşa dedelerinden, kahraman dayılarından ya da fedakar annelerinden bahsederken diğer herkes gibi kendisinin de bir şekilde ne kadar iyi olduğu algısını yaratmaya çalışır , bu algıyı  kandırmak için yada yalan olduğu için yaratmazlar,  bu gerçekliğe inanarak bir yere ait olduklarını hissetmek için bunu yaparlar. Herkesin bir şekilde temelde aynı olduğunu hepimiz biliriz sadece  kendimizi o şekilde düşünmek daha iyi hissettirdiği için bunu  yaparız.

Eğer algılarımız ve hayata nasıl baktığımız gerçekliğimizi inşa ediyorsa o zaman ne inşa ettiğimize dikkat etmemiz gerekir,belki de mutlu olmak o kadar  zor değildir…

Yorumlar kapalı.